DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Krajčovičová, Natália : Vavro Šrobár - prvý minister s plnou mocou pre správu Slovenska. In: Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavatežstvo SAV 2012, s. 303-318.
politici slovenskí; ministri; 1867-1950; Šrobár Vavro [1867-1950];

Zdrojový dokument (Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník.)


[Search] [Index]
Abbreviation: