DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Krajčovičová, Natália : Úloha a význam Klubu slovenských poslancov v parlamentnom systéme ČSR v rokoch 1918 - 1920. The Role and Significance of the Parliamentary Group of the Slovak MPs in the Parliamentary System of Czechoslovakia during 1918 - 1920. In: Občianska spoločnosť a politická kultúra. Br., Historický ústav SAV 2012, s. 33-44.
spoločnosť; 1918-1938; politika; kluby poslanecké; 1918-1920; poslanci parlamentní;

Zdrojový dokument (Občianska spoločnosť a politická kultúra.)


[Search] [Index]
Abbreviation: