DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kožáková, Katarína : Náčrt sociálnej politiky na Slovensku po druhej svetovej vojne, legislatívne opatrenia a unifikácia sociálneho poistenia v Československu. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Hradec Králové, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 2012, s. 93-103.
politika sociálna; sociálna politika; právo; poistenie sociálne;

Zdrojový dokument (České, slovenské a československé dějiny 20. století VII.)


[Search] [Index]
Abbreviation: