DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kožáková, Katarína : Medzinárodná vedecká konferencia Teória a prax sociálneho štátu v Európe v 20. storočí. Cesty k sociálnemu štátu. 60, 2012, č. 2, s. 362-363. [Praha, 14. - 16. novembra 2011.]
konferencie; štát sociálny; sociálny štát; 20. storočie;

Zdrojový dokument (HČ)


[Search] [Index]
Abbreviation: