DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kowalská, Eva : Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu. In: Judaica et holocaustica 3. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 128-138. Rés. angl. s. 138. The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control.
reformy školské; Židia; školstvo židovské;

Zdrojový dokument (Judaica et holocaustica 3.)


[Search] [Index]
Abbreviation: