DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kowalská, Eva : Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania". In: Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. Modra, Modranská muzeálna spoločnosť 2012, s. 154-165. Rés. angl. s. 164-165. The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening".
hnutia národné; národné hnutia; kasína; Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

Zdrojový dokument (Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra.)


[Search] [Index]
Abbreviation: