DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Fircáková, Kamila : Ročenka 1. evanjelickej a. v. matkocirkvi v Prešove. = Az Eperjesi ágostai hitvallású Evangelikus 1. (elso) Anyaegyház Évkönyve. In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Prešov, Štátna vedecká knižnica 2011, s. 78-95. Rés. nem. s. 95 Das Jahresbuch der 1. evangelischen A.K. Mutterkirche in Prešov; maď. s. 95.
cirkev evanjelická; Prešov;

Zdrojový dokument (Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska.)


[Search] [Index]
Abbreviation: