DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Fiamová, Martina : Slováci v Bratislave 1918-1948. In: Stratené mesto. Bratislava - Pozsony - Pressburg. Aut.: Nižňanský, Eduard - Bútora, Ivan a kol. Br., Vydavatežstvo Marenčin PT spol. s r. o. 2011, s. 163-178.
mestá, Slovensko; národy; národnosti; etniká; minority; 20. storočie; 1918-1948; Bratislava;


[Search] [Index]
Abbreviation: