DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Fialová, Ivana : Úradnícky aparát na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín v druhej polovici 18. storočia. Theatrum historiae 6, 2011, č. 9, s. 257-272. Rés. nem. s. 272. Der Beamtenapparat auf den kaiserlichen Herrschaften Holíč und Šaštín in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
úradnící; panstvá; 18. storočie; Holíč [panstvo]; Šaštín [panstvo];

Zdrojový dokument (Theatrum historiae)


[Search] [Index]
Abbreviation: