DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Fialová, Ivana : Priebeh tereziánskej urbárskej regulácie na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín. Zborník Záhorského múzea v Skalici 6, 2011, s. 22-35, tab. Rés. angl. s. 35 Process of Urbarium Regulation at Landed Estates in Holíč and Šaštín.
urbárska regulácia; regulácia urbárska; poľnohospodárstvo; panstvá; Holíč [okres Skalica]; Šaštín [okres Senica]; okres: Skalica; okres: Senica;

Zdrojový dokument (Zborník Záhorského múzea v Skalici)


[Search] [Index]
Abbreviation: