DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Feriancová, Alena : Úsilie o revíziu versailleského poriadku: prípad Weimarskej republiky. In: Zrod nové Evropy. Dejmek, Jindřich a kol. Praha, Historický ústav AV ČR 2011, s. 265-291.
Weimarská republika; republika Weimarská;

Zdrojový dokument (Zrod nové Evropy. Dejmek, Jindřich a kol.)


[Search] [Index]
Abbreviation: