DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Ferenčuhová, Bohumila : Priatelia z mladosti a spolubojovníci na Sibíri. Milan Rastislav Štefánik a Bohdan Pavlů. In: Odkaz M. R. Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov SR k vlastenectvu. Dunajská Lužná, Obec Dunajská Lužná 2011, s. 4-10.
Bohemika; politici slovenskí; vlastenectvo; politici českí; Dunajská Lužná; Sibír; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Pavlů Bohdan [1883-1938];

Zoznam dielov


[Search] [Index]
Abbreviation: