DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Čordášová, Silvia : Západoslovenské múzeum jubiluje. Spravodajca Západoslovenského múzea 1989, vyd.1990, s. 73-82.
Trnava;


[Search] [Index]
Abbreviation: