DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Čomaj, Ján - Vereš, Juraj : Čo nebolo v novinách. August 1968. Br., Mladé letá 1990. 216 s.[Search] [Index]
Abbreviation: