DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Čižmář, Jaroslav : Oblastná správa Mediky v Bratislave v r. 1950. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 87-88.
Bratislava;


[Search] [Index]
Abbreviation: