DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Čižmárová, Mária : Závody v regionálnych dejinách a ich spracovanie vo východoslovenskom kraji. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 250-259. Rés. rus., nem.[Search] [Index]
Abbreviation: