DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Kamenec, Ivan : Storočie sociálneho inžinierstva. Kafka. Časopis pro střední Evropu 13, 2004, s. 52-57.
inžinierstvo sociálne;


029771 Bárta, Juraj: Archeológ Jozef Skutil (1904-1965). (K 100. výročiu narodenia.) s. 263-264, fot.
029834 Bielik, Peter: XI. zjazd Medzinárodného združenia bývalých politických väzňov a obetí komunizmu. s. 189-190.
029840 Blehová-Alaverasová, Beáta: Medzinárodné sympózium: Školská, vedná a kultúrna politika na Slovensku pred a po roku 1989 v európskom kontexte. s. 195-196.
029841 Bobák, Ján: Cirkevný historik ThDr. PhDr. Ján P. Ďurovič. (K 110. výročiu narodenia.) s. 210-214, fot.
029925 Cerrini, Karol: Návrh na zlepšenie cestného systému v severnom Uhorsku z roku 1821. [Sprac. a komentár urobil]: Klein, Bohuš. s. 121-131.
029928 Chalupecký, Ivan: Archeológ a historik Juraj Macák. (K 95. životnému jubileu.) s. 259-260.
029948 Chovan-Rehák, Juraj: Jubileum Michala Eliáša. s. 215-216, fot.
030070 Dobrotková, Marta: Živena v Spojených štátoch amerických (1891-1918). s. 30-39.
030112 Ďurica, Milan S.: Vzťahy medzi prvou Slovenskou republikou a Svätou stolicou v rokoch 1939-1940. s. 87-103.
030119 Ďurková, Mária: Ostrolúckovci z Ostrej Lúky. (Genealógia rodu do konca stredoveku.) s. 60-67.
030296 Hanakovič, Štefan: Historik a bibliograf Michal Fedor (1929-1994). (K nedožitým 75. narodeninám.) s. 244-246, fot.
030357 Holák, Martin: Vstup Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do vládnej koalície. s. 30-41.
030359 Holák, Martin: Vznik ministerstva zahraničných vecí prvej Slovenskej republiky s dôrazom na personálne otázky. s. 167-174.
030394 Hric, Ján: Čarodejnícke procesy v Kremnici v rokoch 1511-1729. s. 136-146.
030482 Janas, Karol: Druhá československá partizánska brigáda J. V. Stalina a jej podiel na mladoňovskej tragédii. s. 79-84, mp.
030523 Judák, Viliam: Teológ a cirkevný historik Jozef Vrabec (1914-2003). (K 90. výročiu narodenia.) s. 278-279.
030584 Katuninec, Milan: Spolok svätého Vojtecha v období prvej Č-SR (1918-1938). s. 41-53.
030615 Klein, Bohuš: Historik a publicista Jakob Bauer (1894-1997). (K 110. výročiu narodenia.) s. 203-204, fot.
030617 Klein, Bohuš: Polyhistor, pedagóg Matej Bel (1684-1749). (K 230. výročiu narodenia.) s. 236-239, obr.
030618 Klein, Bohuš: Regionálny historik Ladislav Bohuslav Bartolomeides (1754-1825). (K 250. výročiu narodenia.) s. 233-235, fot.
030659 Kolník, Titus : Archeológ Jozef Vladár 70-ročný. s. 271-277, fot., výberová bg.
030660 Kolník, Titus: Praveké a včasnohistorické zlato v archeologických nálezoch zo Slovenska. Katalóg zlatých predmetov a mincí - pravekých a včasnohistorických nálezov zo Slovenska. s. 87-135, obr.
030666 Kolníková, Eva: PhDr. Ľudmila Kraskovská - bádateľka v odboroch archeológia, numizmatika a muzeológia. (K 100. výročiu narodenia.) s. 251-254, fot.
030820 Lacko, Martin: Obraz sovietskych partizánov v dokumentoch Slovenskej armády. s. 70-78.
030830 Lamiová-Schmiedlová, Mária: Univ. prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. s. 265-267.
030847 Letz, Róbert: Cirkevný historik Dr. Anton Harčar. (K 90. výročiu narodenia.) s. 247-250.
030849 Letz, Róbert: Príprava a realizácia tzv. protištátneho sprisahania na Slovensku v roku 1947. (Venované pamiatke mjr. letectva Karolovi Čunderlíkovi.) s. 104-117.
030850 Letz, Róbert: Život a dielo Ignáca Gessaya a jeho vyvrcholenie v Slovenskej lige na Slovensku. s. 13-29.
030940 Marsina, Richard: Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku. s. 165-167.
030941 Marsina, Richard: Historik Mikuláš Dohnáni (1824-1852). (K 180. výročiu narodenia.) s. 207-209, fot.
030945 Marsina, Richard: Sto rokov od narodenia profesora Branislava Varsika. s. 268-270, fot.
030946 Marsina, Richard: Sympózium o živote a diele Jána Baltazára Magina. s. 168.
030999 Michelko, Roman: Úrad propagandy v rokoch 1938-1945. s. 149-166.
031049 Mulík, Peter: Biblista a cirkevný historik Michal Krovina (1914-1991). s. 255-258, fot.
031050 Mulík, Peter: Valné zhromaždenie Historického odboru Matice slovenskej. s. 163-164.
031115 Ondruš, Šimon: Univerzitný profesor Ján Stanislav. (K 100. výročiu narodenia.) s. 219-221, fot.
031137 Osuský, Štefan: Memorandum. [Sprac. a komentár nap.]: Vnuk, František. s. 132-145.
031139 Otčenáš, Michal: Teoretické a metodologické otázky výskumu regionálnych dejín. s. 187-188.
031304 Radváni, Hadrián: Polyhistor, geograf, diplomat Anton Vrančič (1504-1573). (K 500. výročiu narodenia.) s. 280-281, obr.
031343 Rolková, Natália: Matica slovenská a zápas o Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931. s. 55-85.
031344 Rolková, Natália: Vedecká konferencia: Desaťročie Slovenskej republiky. s. 191-192.
031367 Rydlo, Jozef M.: Konferencia Európa bez Boha? Kresťanstvo a Slovensko. s. 169-171.
031393 Sedlák, Vincent: Sídlisko v kolobehu dejín. (Červenokamenské panstvo a Budmerice.) s. 13-28.
031394 Sedlák, Vincent: Významné životné jubileum onomastika a jazykovedca Milana Majtána. s. 261-262, fot.
031395 Sedlák, Vincent: Významné životné jubileum prof. Šimona Ondruša. s. 217-218, fot.
031413 Sekerková, Martina: Gemerský seniorát - stav v rokoch 1741-1742. (Vývoj Gemerského seniorátu pred rokom 1741.) s. 42-58, tab.
031634 Štefanovičová, Tatiana: Archeologička Darina Bialeková. s. 205-206, fot.
031691 Tkáč, Marián: Z histórie hazardných hier. s. 147-160.
031884 Žifčák, František: Spišský historik a archivár Fridrich Šváby (1834-1904). s. 222-224.
[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: