DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Hurbanič, Martin : Stredoveký Balkán. Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6.-15. storočí. Prešov, Vydavatežstvo Michala Vaška 2010. 233 s.
OHLASY: Rec.: Horbulák Zsolt, Acta Historica Neosoliensia 14, 2011, s. 317-320; rec.: Havlíková Lubomíra, SlPř 99, 2013, č. 1-2, s. 122-125. Učebné texty.
učebnice; 6.-15. storočie; Európa juhovýchodná; Balkán;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: