DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Hudek, Adam : Najpolitickejšia veda Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968. Br., Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vyd. Typoset print spol. s r. o. 2010. 252 s., reg. menný. Rés. angl. s. 227-228. The Most Political Science. Slovak Historiography between years 1948-1968; nem. s. 229-230 Die politische aller Wissenschaften. Slowakische Historiographie in den Jahren 1948-1968.
OHLASY: Rec.: Bystrický Valerián, Forum historiae [online] 5, 2011, č. 1, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2011/texty_1_2011/bystricky.pdf; rec.: Górny Maciej, Bohemia 52, 2012, č. 1, s. 185-189; rec.: Ducháček Milan, Marginalia Historica 3, 2012, č. 1, s. 137-141; rec.: Kamenec Ivan, Česko-slovenská historická ročenka 2010, s. 325-329; rec.: Veber Václav, Securitas Imperii 2012, č. 21 (02), s. 254-258.
historiografia slovenská; 1948-1968; politika;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: