DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Hudák, Peter : Prvá fáza povojnového vývoja židovskej minority na príklade členov židovskej náboženskej obce. Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 35-52. Rés. angl. s. 51-52 The First Phase of Postwar Development of the Jewish Minority on Example of Members of the Jewish Community.
idovské náboženské obce; obce židovské náboženské; Židia, Slovensko;

Zdrojový dokument (Studia Historica Nitriensia)


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: