DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Breznoščák, Miron : Výsledky volieb vo vybraných mestách stredného Slovenska za prvej ČSR. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2010, s. 20-27.
vožby; Slovensko stredné;

Zdrojový dokument (Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Historické vedy, filozofia a etika.)


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: