DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Bodnárová, Miroslava : Organizačno-správny vývoj evanjelickej cirkvi a. v. na východnom Slovensku v 16. a 17. storočí. In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Rábik, Vladimír a kol. Krakov, Towarzystwo Slowaków w Polsce v spolupráci s Katedrou histórie Trnavskej univerzity v Trnave 2010, s. 366-390. Rés. angl. s. 440-441 Organizational and Administrative Development of the Evangelical Lutheran Church of the Augsburg Confession in the Eastern Slovakia in the 16th anf 17th Century.
evanjelici; cirkev evanjelická; 16. - 17. storočie; Slovensko východné;

Zdrojový dokument (Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Rábik, Vladimír a kol.)


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: