DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
Boboková, Jarmila : Začiatky vládneho konštitucionalizmu v Rusku v období Alexandra I. In: Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín. Br., Katedra všeobecných dejín FFUK - Vydavateľstvo Stimul 2010, s. 9-27. Rés. angl. s. 25-27 The beginnings of the governmental constitutionalism in Russia in the era of Alexander I. Ed. Acta historica Posoniensia. Zv. 14.
konštitucionalizmus; politika; Alexander I. [1777-1825];

Zdrojový dokument (Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín.)


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: