DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dejepisná čítanka 3. [Aut.]: Kováč, Dušan - Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 80 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]
OHLASY: Rec.: Šimonovičová Alžbeta, Učebnice na prahu novej éry. Nové slovo bez rešpektu 5, 1995, č.8, s.4-5.


Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: