DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Biografický lexikón Slovenska. Zv. 5. Km-L. Martin, Slovenská národná knižnica Národný biografický ústav 2013. 852 s.
biografické lexikóny; slovníky biografické;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: