DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kováč, Dušan : Szlovákia története. [Doslov]: Szarka, László. 2. rozšírené vydanie. Pozsony [Br.], Kalligram 2011. 455 s., reg. menný.
dejiny Slovenska; syntézy;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: