DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kováč, Dušan : Dejiny Slovenska. 3. opravené a doplnené vydanie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010. 432 s., reg. Ed. Dejiny štátov.
bohemika; dejiny Slovenska; syntézy;