DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Biografický lexikón Slovenska. Zv. 3. G-H. [Zost. a red. uprav.]: kol. pracovníkov Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Martin, Slovenský národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice 2007. 729 s.
biografické lexikóny; slovníky biografické;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: