DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Biografický lexikón Slovenska. Zv. 2. C-F. [Zost. a red. uprav.]: kol. pracovníkov Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Martin, Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav 2004. 696 s.
biografické lexikóny; slovníky biografické;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: