DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Vrteľ, Ladislav : Šľachtické erby a občianska heraldika. Časť 2. (Diskusný príspevok.) In: Občianska heraldika. [Zost.]: Hautová, Júlia - Vrteľ, Ladislav. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2002, s. 125-131. Rés. angl. s. 131. Noble Arms and Civil Heraldry 2.
šľachtické erby; heraldika; erby šľachtické;


28193 Katreba, Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. Časť 1. s. 96-114.

28194 Katreba, Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. Časť 2. s. 86-103.

28195 Katreba, Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. Časť 3. s. 78-95.

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: