DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ferko, Miloš : Kráľ mliečnych výrobkov. HR 13, 2002, č. 8-9, s. 41.
syr;


25340 : Biografický lexikón Slovenska. Zv. 1. A-B. [Zost. a red. uprav.]: kol. pracovníkov Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine.

29837 : Biografický lexikón Slovenska. Zv. 2. C-F. [Zost. a red. uprav.]: kol. pracovníkov Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine.

35793 : Biografický lexikón Slovenska. Zv. 3. G-H. [Zost. a red. uprav.]: kol. pracovníkov Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine.

41279 : Biografický lexikón Slovenska. Zv. 4. CH-Kl.

47070 : Biografický lexikón Slovenska. Zv. 5. Km-L.

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: