DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Svätopluk 894 - 1994. Materiály z konferencie organizovanej Archeologickým ústavom SAV v Nitre v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV. Nitra, 3. - 6. október 1994. [Ed.]: Marsina, Richard - Ruttkay, Alexander. Nitra, [Archeologický ústav SAV] 1997. 245 s.
OHLASY: anot.: -V. T.-, [ Turčan Vladimír,] HČ 46, 1998, č. 4, s. 692-693.
panovníci veľkomoravskí; Veľká Morava; Bohemika; Svätopluk I. [cca 840-894];


18102 Kováč, Dušan: Dějiny Slovenska. [Zo slov. prel.]: Charous, Emil.

24043 Kováč, Dušan: Szlovákia története. [Prel.]: Kováč, László - Mayer, László - Tóth, Ildikó.

36455 Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska.

41981 Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska.

43855 Kováč, Dušan: Szlovákia története. [Doslov]: Szarka, László.

45452 Hazucha, Miroslav: Inšpiroval generácie žiakov. Čestný občan Jablonice Felix Rímeš.

45822 Kovač, Dušan [Kováč, Dušan]: Istorija Slovačke. [Zo slov. prel.]: Boldockij, Samuel.

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: