DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Maretta, Róbert : Medzinárodná konferencia "Digitálna diplomatika - historický výskum stredovekých listín v digitálnom svete". SlArchiv 42, 2007, č. 2, s. 191-197. [Mníchov, 28. 2. - 2. 3. 2007]
digitalizácia; konferencie; diplomatika; stredovek;

Zdrojový dokument (SlArchiv)


8544 : Dejepisná čítanka 3. [Aut.]: Kováč, Dušan - Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan.

25487 : Dejepisná čítanka 4. [Autori]: Tkadlečková, Herta - Kováč, Dušan - Kamenec, Ivan - Kratochvíl, Viliam - Jaksicsová, Vlasta.

27710 : Dejepisná čítanka 2. [Zost.]: Múcska, Vincent - Skladaný, Marián - Dvořák, Pavel - Mrva, Ivan - Kratochvíl, Viliam. [Gestor projtektu]: Kováč, Dušan.

34101 : Dejepisná čítanka 1. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. [Aut.]: Dvořák, Pavel - Hurbanič, Martin - Kratochvíl, Viliam - Mucska, Vincent - Valachovič, Pavol.

[Search] [Index]
Abbreviation: