DATABASE: kl2   FORMAT: standard
MFN 7752 (1/1)
Adamczyk, M. : Ksztalcenie mlodziezy chlopskiej z obwodu sadekckiego i okolic 1772-1848. Wroclaw, 1981. 158 s. Ed. Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu, Nr. 27.
OHLASY: anot.: -Vič- [Čičaj Viliam,] HČ 30, 1982, č. 2, s. 334-335.
mládež, školstvo, feudalizmus; feudalizmus, mládež, školstvo; školtvo, mládež, feudalizmus;

[Search] [Index]
Abbreviation: