DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 3122 (1/11)
Magula, Rudolf : K ťažbe kobalt-niklovej rudy v Dobšinej. NObz 9, 1967, s. 132-163. Rés. nem.
kobalt, ťažba; nikel, ťažba; Dobšiná;

MFN 3798 (2/11)
Magula, Rudolf : K vývoju mechanického vŕtania v spišsko-gemerskom rudnom baníctve do roku 1945. Z dejín vied 5, 1969, s. 243-278. Rés. nem.
vŕtanie mechanické; baníctvo rudné; rudné baníctvo; Spiš; Gemer;

MFN 3983 (3/11)
Badík, Milan - Deli, Ladislav - Magula, Rudolf : Sedemsto rokov baníctva v Smolníku. Spišská Nová Ves 1970. 45 s., obr. príl.
OHLASY: anot.: -J. V.-, [ Vozár Jozef,] HČ 19, 1971, č. 3, s. 461-462.
baníctvo, Smolník; Smolník;

MFN 5141 (4/11)
Lázár, Vojtech - Magula, Rudolf : Z dejín baníctva a hutníctva v Zlatej Idke. NObz 15, 1973, s. 85-131. Rés. rus., nem.
baníctvo; hutníctvo; Zlatá Idka;

MFN 6462 (5/11)
Magula, Rudolf : K vývoju dobývacích metód v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1867 - 1938. Z dejín vied 8, 1977, s. 253-293. Rés. nem.
baníctvo; Spiš; Gemer;

MFN 6855 (6/11)
Magula, Rudolf : K rozvoju baníctva na východnom Slovensku v rokoch 1945 - 1975. NObz 20, 1978, s. 91-116. Rés. rus., nem.
baníctvo, rozvoj; Slovensko východné;

MFN 7213 (7/11)
Magula, Rudolf : Vývin horizontálnej dopravy v rudných baniach Spišsko-gemerského rudohoria v rokoch 1850 - 1938. Z dejín vied [Venované 25. výročiu vzniku Slovenskej akadémie vied.] 9, 1979, s. 413-442. Rés. nem.
bane rudné; doprava banská; banská doprava; Spišsko-gemerské rudohorie;

MFN 7572 (8/11)
Magula, Rudolf : Baníctvo na východnom Slovensku v r. 1945-80. VlČ 29, 1980, č. 1, s. 14-18.
baníctvo; 1945-1980; Slovensko východné;

MFN 7573 (9/11)
Magula, Rudolf : Baníctvo v Dobšinej. VlČ 29, 1980, č. 3, s. 97-101.
baníctvo, Dobšiná; Dobšiná;

MFN 9210 (10/11)
Magula, Rudolf : Vývoj úpravy rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí v rokoch 1850 až 1945. Z dejín vied [Štúdie z dejín banskej techniky.] 11, 1985, s. 87-119. Rés. rus., nem.
Spišsko-gemerské rudohorie;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: