DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 307 (1/7)
Kramer, Juraj : K dejinám priemyslu na Slovensku za prvej ČSR. Br., Vyd. Práca 1955. 185 s.
OHLASY: rec.: Strhan Milan, HČ 4, 1956 č. 1, s. 242-244.
priemysel, ČSR; Československo;

MFN 450 (2/7)
Kramer, Juraj : Maďarská iredenta na Slovensku v období od pádu maďarskej sovietskej republiky do konca roku 1921. 4, 1956, č. 4, s. 487-520. Rés. rus., nem.
iredenta maď.; maďarská iredenta;

MFN 1207 (3/7)
Kramer, Juraj : K otázke charakteru slovenskej buržoázie. [Diskusia.] 9, 1961, č. 2, s. 313-317.
buržoázia slovenská;

MFN 1208 (4/7)
Kramer, Juraj : K sociálno-ekonomickým koreňom nacionalizmu na Slovensku za predmníchovskej republiky. 9, 1961, č. 4, s. 554-584.
nacionalizmus, soc.-ek. korene;

MFN 1461 (5/7)
Kramer, Juraj : Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1819 - 1929. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1962. 484 s.
OHLASY: rec.: Plevza Viliam, O slovenských autonomistických snahách v prvom desaťročí predmníchovskej Československej republike. HČ 11, 1963, č. 4, s. 618-621.
autonomistické snahy 1819-1929;

MFN 1763 (6/7)
Kramer, Juraj : Cesta slovenských Nemcov od uhorskej orientácie k orientácii veľkonemeckej. NObz 5, 1963, s. 163-189.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 13, 1965, č. 2, s. 287.
Nemci, Slovensko;

MFN 2472 (7/7)
Kramer, Juraj - Mlynárik, Ján : Revolučné hnutie a národnostná otázka na Slovensku v dvadsiatych rokoch. 13, 1965, č. 3, s. 423-443. Rés. rus.
národnostá otázka, 1920;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: