DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 585 (1/9)
Kolejka, Josef : Revoluční dělnické hnutí na Moravě a ve Slezsku (1917-1921). Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1957. 266 s.
OHLASY: rec.: Konečný Zdeněk, HČ 5, 1957, č. 4, s. 535-537.
robotnícke hnutie, Morava; Bohemika; robotnícke hnutie, Sliezsko; Sliezsko; Morava;

MFN 987 (2/9)
Kolejka, Josef - Kropilák, Miroslav : Polské historické časopisy o československých pracích (1948-1959). Slezský sborník 2, 1960, s. 274-277.
Československo; period. poľs., Čsl. historiografia;

MFN 1199 (3/9)
Kolejka, Josef : Československo-polské vztahy za druhé světové války. SlSb 1961,
OHLASY: anot.: -M. K.-, HČ 10, 1962, č. 3, s. 472.
Československo; vzťahy československo-poľské; vzťahy poľsko-československé; vojna druhá svetová; druhá svetová vojna;

MFN 3473 (4/9)
Otázky studia a výuky dějin národů střední a jihovýchodní Evropy. [Uspoř.]: Hejl, František - Kolejka, Josef. Brno, 1968. 84 s.
OHLASY: anot.: -M. Ku.-, [ Kučera Matúš,] HČ 17, 1969, č. 3, s. 464-465.
Bohemika; národy, Európa, historiografia; Európa stredná; Európa juhovýchodná;

MFN 3754 (5/9)
Kolejka, Josef : Austromarxismus o národnostní otázce (z díla Karla Rennera). Časopis Matice moravské 88, 1969, č. 3-4, s. 212-232.
OHLASY: anot.: Podrimavský Milan, HČ 19, 1971, č. 3, s. 449.
austromarxizmus, národn. otázka; národn. otázka, austromarxizmus; austromarxisti; kancelár rakúsky spolkový; rakúsky spolkový kancelár; Bohemika; Renner Karol [1870-1950];

MFN 4435 (6/9)
Kolejka, Josef : Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu. Z dějin socialistické teorie národnostní otázky 1848-1917. Od Marxe k Leninovy. Brno, Universita J. Ev. Purkyně 1971. 432 s.
OHLASY: rec.: Podrimavský Milan, HČ 21, 1973, č. 2, s. 314-316.
národnosti, Európa; Bohemica; socialistické teórie národností; národnosti, socialist. teórie; národnostné programy, Európa; programy národnostné, Európa; Európa stredná; Európa juhovýchodná;

MFN 4781 (7/9)
Kolejka, Josef : Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Řada historická 1972, č. 17-18, s. 263-334.
OHLASY: anot.: -MiP-, [ Podrimavský Milan,] HČ 21, 1973, č. 4, s. 646-647.
Bohemika; socialistické strany; národnostná otázka;

MFN 7181 (8/9)
Kolejka, Josef : Balkánská otázka 1908 - 1914. (Mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách.) Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979. 143 s.
OHLASY: rec.: Krajčovič Milan, HČ 29, 1981, č. 3, s. 426-428.
Bohemika; Balkánska otázka; revolúcia mladoturecká; mladoturecká revolúcia; vojny balkánske; balkánske vojny; Balkán;

MFN 9770 (9/9)
Dejiny svetovej socialistickej sústavy. (Formovanie a rozvoj socialistického spoločenstva do začiatku 60. rokov.) [Aut.] Cambel, Samuel - Borodovčák, Viktor - Čierna-Lantayová, Dagmar - Doležal, Ivan - Goněc, Vladimír - Ivaničková, Edita - Kizčenko, Anatolij Fjodorovič - Kolejka, Josef - Kulašík, Peter - Kunc, Jiří - Petruf, Pavol - Roháčová, Irena - Štefániková, Antónia - Zelenák, Štefan. Br., Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987. 400 s., reg. menný, vecný.
OHLASY: rec.: Bartoš Jozef HČ 37, 1989, č. 2, s. 287-289.
socialistická sústava; sústava socialistická;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: