DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 366 (1/40)
Vlastivedný sborník. Práce vedeckých ústavov a pracovníkov východného Slovenska, vydaný na počesť 10. výročia oslobodenia Košíc Sovietskou armádou 1945-1955. [Red.]: Halaga, Ondrej R. Košice, Archív mesta Košíc 1955. 474 s.
OHLASY: Bokes František, HČ 4, 1956, č. 3, s. 432-433.
Košice, oslobodenie; oslobodenie Košíc; Košice;

MFN 417 (2/40)
Halaga, Ondrej R. : Z dejín Košickej univerzity. 4, 1956, č. 4, s. 521-535.
univerzita Košická; Košice;

MFN 546 (3/40)
Archív mesta Košíc. Sprievodca po fondoch a zbierkach. [Zost.]: Halaga, Ondrej R. Praha, Archívna správa Ministerstva vnútra v Prahe 1957. 173 s. + 12 obraz. príl.
OHLASY: rec.: Sedlák František, HČ 5, 1957, č. 4, s. 540-542.
mestský archív, Košice; archív mestský, Košice; sprievodca archívny; archívny sprievodca; Košice;

MFN 1161 (4/40)
Halaga, Ondrej R. : Hospodársko-spoločenský vývoj Šariša a Spiša ako pohraničia v 12. a 13. storočí. NObz 3, 1961, s. 200-220.
OHLASY: anot.: -F. U.-, HČ 11, 1963, č. 2, s. 304-305.
spoločenský vývoj; hospodársky vývoj; Šariš; Spiš;

MFN 1411 (5/40)
Halaga, Ondrej R. : K otázke vzniku slovenskej národnosti. 10, 1962, č. 2, s. 238-262.
národnosť slovenská, vznik;

MFN 2064 (6/40)
Halaga, Ondrej R. : Mestotvorný proces a stredná Európa. Sb SNM Historica 15, 1964, s. 95-115. Res. nem.
OHLASY: anot.: -s-, [Suchý Michal,] HČ 13, 1965, č. 4, s. 629.
mestotvorný proces, Európa stredná;

MFN 2427 (7/40)
Halaga, Ondrej R. : Meno mesta Prešova vo svetle jazykových a historických súvislostí. JazČ 16, 1965, s. 165-186.
OHLASY: anot.: -(M)-, [ Marsina Richard,] HČ 14, 1966, č. 3, s. 507.
toponomastika, Prešov; Prešov;

MFN 2428 (8/40)
Halaga, Ondrej R. : Problematika stredovekého obchodu a miest na rokovaní Hanzového historického spolku v Lipsku. [4.-6.11.1964.] 13, 1965, č. 3, s. 482.
obchod, stredovek; mestá, obchod, stredovek;

MFN 2687 (9/40)
Halaga, Ondrej R. : Spojenie slovenských miest s Poľskom a Rusou do 16. storočia. HŠt 11, 1966, s. 139-165. Rés. nem.
mestá, Slovensko;

MFN 2688 (10/40)
Halaga, Ondrej R. : Turčiansko-liptovské privilégiá (1257, 1265) a slovanské zvykové právo. PrŠt 11, 1966, s. 79-90.
OHLASY: polemika: Ratkoš Peter, Ešte raz o dedičsko práve Turčiansko-liptovských populov. HČ 16, 1968, č. 3, s. 439-445; odpoveď: Halaga Ondrej R., Oportet et haereses esse:? K polemike o Turčiansko-liptovských privilégiách. HČ 17, 1969, č. 4, s. 543-556; odpoveď: Ratkoš Peter, Ešte k diskusii s O.R. Halagom. HČ 18, 1970, č. 3, s. 453-454.
privilégiá turčiansko-liptovské; právo zvykové slovanské; Turiec; Liptov;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: