DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1 (1/4)
Boros, F. : Společně na cestě k socialismu. Praha, Svoboda 1871. 171 s.
OHLASY: anot.: -(P. M.)-, [ Mates Pavel,] HČ 30, 1982, č. 4, s. 639-640.
socializmus, cieľ; vzťahy československo-maďarské; Československo;

MFN 790 (2/4)
Boros, Ferenc : K vzťahom maďarskej komunistickej emigrácie a československej marxistickej ľavice. (K ich spoločným bojom proti bielemu teroru, proti medzinárodnej reakcii, za víťazstvo proletariátu v rokoch 1919 - 1921.) 7, 1959, č. 4, s. 520-544.
vzťahy československo-maďarské; Československo; ľavica;

MFN 1999 (3/4)
Boros, Ferenc : A Csehszlovák-magyar forradalmi és haladó kapcsolatok néhány kérdéséröl a magyar tanácsköztársaság leverése utáni idöszakban (1919-1921). Társadalmi Szemle 1964, s. 615-627.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 13, 1965, č. 4, s. 634.
vzťahy československo-maďarské; Československo;

MFN 4003 (4/4)
Boros, Ferenc : Magyar - Czehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Budapest, Akadémiai kiadó 1970. 328 s.
OHLASY: rec.: Kalinová Lenka, HČ 20, 1972, č. 1, s. 121-124.
vzťahy československo-maďarské;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: