DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 5927 (1/8)
Adamuv, Pavel : Slnečné hodiny na Spiši. VlČ 25, 1976, č. 3, s. 140-141.
slnečné hodiny; hodiny slnečné; Spiš;

MFN 6276 (2/8)
Adamuv, Pavel : Výroba parných kotlov v Strojárňach K. Poledniaka v Košiciach. Z dejín vied 8, 1977, s. 335-362. Rés. nem.
parné kotly; Košice; K. Poledniak;

MFN 6650 (3/8)
Adamuv, Pavel : Strojársky priemysel na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. VlČ 27, 1978, č. 2, s. 60-65.
priemysel strojársky; 19.-20. storočie; strojársky priemysel;

MFN 7043 (4/8)
Adamuv, Pavel : Strojársky priemysel na Slovensku v rokoch 1918-1945. VlČ 28, 1979, č. 2, s. 117-122.
priemysel strojársky; strojársky priemysel; 1918-1945;

MFN 7044 (5/8)
Adamuv, Pavel : Strojnícke školstvo na Slovensku na rozhraní 19. a 20. storočia. VlČ 28, 1979, č. 1, s. 26-30.
strojnícke školstvo; školstvo strojnícke; 19.-20. storočie;

MFN 7408 (6/8)
Adamuv, Pavel : Slnečné hodiny na Slovensku. Košice, Východoslovenské vydavatežstvo 1980. 132 s.
OHLASY: anot.: -J. V.-, [ Vozár Jozef,] HČ 29, 1981, č. 4, s. 586.
slnečné hodiny; hodiny slnečné;

MFN 7409 (7/8)
Adamuv, Pavel : Strojársky priemysel na Slovensku v rokoch 1945-1980. VlČ 29, 1980, č. 1, s. 5-11.
strojársky priemysel; priemysel strojársky; 1945-1980;

MFN 7753 (8/8)
Adamuv, Pavel : Rozvoj strojníckej vedy a vynálezcovstva na východnom Slovensku v rokoch výstavby socializmu. NObz 23, 1981, s. 51-70. Rés. rus., nem.
strojárstvo, vynálezy; Slovensko východné;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: