DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3638 (1/8)
Zrubec, Laco : Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16. storočie. Br., SPN 1991. 191 s.
Samo [7. stor.]; Pribina [800-861]; Koceľ [-cca 876]; Mojmír I. [-846]; Rastislav; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885]; Svätopluk I. [cca 840-894]; Wiching; Gorazd; Naum [-910]; Kliment Sloviensky; Sáva Macedónsky; Konštantín Preslavský; Angelár; Vavrinec; Slavomír; Predslav; Mojmír II.; Svätopluk II. [cca 865-905]; Bystrík Nitriansky [-1046]; Maurus; Matúš Čák Trenčiansky [cca 1260-1321]; Dônč; Ján zo Šariša; Ján Literát; Ján Vavrincov; Juraj z Kostolian; Bylica Martin; Pongrác Ladislav; Turzo Ján [1437-1508]; Majster Pavol z Levoče [cca 1460/80-1537/42]; Babtista Ján; Silván Ján; Bosniak Martin; Dernschwam Ján [1494-1567]; Franta Florián; Florián Franta; Rubigal Pavol; Kyrmezer Pavol [1530/1540-1589]; Sambucus Ján [1531-1584]; Rakovský Martin; Benedikt Vavrinec; Jesenius Ján [1566-1621]; Bocatius Ján [1568-1621]; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Florián Franta; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508]; Thurocz Johannes De;

MFN 8131 (2/8)
Zrubec, Laco : Ako nás (a mňa) asimilovali (a asimilujú). LT 6, 1993, č. 38, s. 6-7.


MFN 10475 (3/8)
Zrubec, Laco : Prvý známy bol Pribina. Br., Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1994. 173 s.
Pribina [800-861];

MFN 19252 (4/8)
Zrubec, Laco : Šurany 1138-1998. Šurany, Mestský úrad Šurany 1998. 250 s.
obce, Slovensko;

MFN 23098 (5/8)
Zrubec, Laco : Slávni Slováci sveta. [Nitra], [Garmond] 2000. 195 s.
Slováci; Osobnosti;

MFN 25173 (6/8)
Zrubec, Laco : Slávni Slováci sveta. 2. dopln. vyd. [Nitra], [Garmond] [2001]. 203 s.
osobnosti; Slováci;

MFN 29629 (7/8)
Zrubec, Laco : Kragujevská vzbura. Nitra, Dom Matice slovenskej 2003. 122 s.
vojna prvá svetová; vzbura kragujevacká; vzbura vojenská; Kragujevac;

MFN 39397 (8/8)
Zrubec, Laco : Kragujevská vzbura. Srbsko 1918. Slováci v zahraničí 25, 2008, s. 192-206.
vzbura kragujevská; 1918; Kragujevac; Srbsko;

Zdrojový dokument (Slováci v zahraničí)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: