DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2069 (1/140)
Zemko, Milan : Maďarská história ponúknutá svetu. (Marginálie nemaďara k Stručným dejinám Maďarska v angličtine.) SP 106, 1990, č. 2, s. 43-50.
Ohlasy: Futala Tibor, A világnak felkénalt magyar történelem. Egy nem magyar széljegyzetel a Magyarország rövid története angol nyelvu kiadásához. Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 1, 1991 - [vyd. 1992], č. 2, s. 178-182.
historiografia maďarská; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

MFN 2070 (2/140)
Zemko, Milan : Osudy dátumov, osudy národov. SP 106, 1990, č. 10, s. 2-7.
historiografia; dátumy; národy;

MFN 2071 (3/140)
Zemko, Milan : Who's who - szlovákul. [Who's who - po slovensky.] Regio 1, 1990, č. 1, s. 184-190. [Pohľad na slovenské biografické diela posledného obdobia.]


MFN 3950 (4/140)
Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska. [Diskusia historikov]: HUČKO Ján - FABIAN, Juraj - DANGL, Vojtech - AVENARIUS, Alexander - KAMENEC, Ivan - KOVÁČ, Dušan - MARSINA, Richard - MÉSÁROŠ, Július - PODRIMAVSKÝ, Milan - ZEMKO, Milan. SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26. [Diskusia k ukončeniu vydania šesťzväzkových dejín Slovenska.]
Ohlasy: rec.: Futala Tibor, Történészek vitája a Dejiny Slovenska (Szlovákia története). Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 2, 1992 - [vyd. 1993], č. 3, s. 703-705.
historiografia slovenská;

MFN 7759 (5/140)
Súčasnosť mýtov a mýty súčasnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 9.-10.11.1993 v Budmericiach. [Ed.]: Bílik, René. Br., Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska - Kultur Kontak Austria - Ústav slov. literatúry SAV 1993. 131 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: FRIČ, Pavol: Mýty a realita južného Slovenska, s. 50-54; ZEMKO, Milan: Dejiny ako manipulovaný nástroj politiky, s. 40-44 FABIAN, Juraj: V suteréne historickej publicistiky (ako sa vyrábajú mýty), s. 44-49.
mýty;

MFN 8966 (6/140)
Im Historischen Würgegriff. Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1994. 180 s. Reg. menný.
    [Z obsahu]: ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Das Verhältnis zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei 1945-1989, s. 49-56; TAMÁSKA, Péter: Ungarn und die Tschechoslowakei: Die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, s. 57-59; POPÉLY, Gyula: Die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei von 1945 bis 1989, s. 61-66; JABLONICKÝ, Jozef: Die Tschechoslowakei und die ungarische Minderheit von 1945 bis 1989, s. 67-73; RENNER, Hans: Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren zwischen 1989 und 1992, s. 75-78; SZENT-IVÁNYI, Ágnes: Die Minderheitenfrage und ihr Einfluss auf die Politik von Bratislava und Budapest: 1989 bis 1992, s. 79-85; ZEMKO, Milan: Der Zerfall der Tschechoslowakei, die slowakisch-ungarischen Beziehungen und die Lage der ungarischen Minderheit in der Slowakei, s. 87-96; ENTZ, Géza: Die Wirkung der Auflösung der Tschechoslowakei auf die slowakisch-ungarischen Verhältnisse und auf die Lage der ungarischen Minderheiten in der Slowakei, s. 97-100; ASPESLAGH, Robert: Eine vergleichende Erläuterung zur Stellung der ungarischen Minderheiten in der Slowakei, in Rumänien und in der Wojwodina, s. 101-112; MEULEN, Hans van der: Die KSZE, der Schutz der Minderheiten und einige ungarische Auffassungen, s. 121-129; ZATLKAJ, Pavol: Die Sicherheitspolitik der Slowakei in Bezug auf Ungarn, s. 131-133; DOEL, Theo van den: Die Zukunft der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn, s. 135-145; LUKAS, Zdenek: Die Spaltung der Tschechoslowakei und die Integrationsmöglichkeiten der Slowakei im neuen Europa, s. 147-157.


MFN 10463 (7/140)
Zemko, Milan : Politické strany a volebný systém na Slovensku v retrospektíve troch volieb do Slovenskej národnej rady a Národenej rady Slovenskej republiky. In: Slovensko: voľby 1994. Br., 1994, s.
voľby; strany politické; politické strany; Slovenská národná rada; Národná rada Slovenskej republiky;

MFN 14854 (8/140)
Zemko, Milan : Slovenská stranícka scéna v rokoch 1945-1948. Quo vadis Slovensko? 2, 1996, č. 1, s. 49-59. Rés. angl., s.176.


MFN 19240 (9/140)
Zemko, Milan : Moderný politický národ. OS 1998, č. 11, s. 14-16.
národ moderný; Československo; politika;

MFN 19241 (10/140)
Zemko, Milan : Voliči a ich strany. Parlamentné strany za prvej ČSR. HR 9, 1998, č. 8, s. 12-13.
voliči;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: