DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 45 (1/1)
Wollman, Frank : Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha, Academia 1968.
OHLASY: [Rec.]: Pospíšil Ivo, Das Slawenthum und die Welt der Zukunft Ľudovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přesahy. Zrkadlenie Zrcadlení 3, 2006, č. 4, s. 34-44.
literáti slovenskí; slavistika; Slovania; Štúr Ľudovít [1815-1856];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: