DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 41017 (1/2)
Varga J., János : Esterházy Pál nádor és Thököly Imre fejedelem az 1683. évi hadjáratban. In: Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2009, s. 183-196. Rés. slov. s. 194-196 Imrich Thököly a palatín Pavol Esterházy v ťažení r. 1683.
1683; vojenstvo; hungarika; Thököly Imrich [1657-1705]; Esterházy Pavol [1635-1713];

Zdrojový dokument (Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése.)

MFN 42828 (2/2)
Varga J., János : Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16. - 17. storočí. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 2 [Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku], 10 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/varga.pdf Rés. angl. Social stratification of servitores and their career possibilities in the western Transdanubia in the 16th an 17th century. Ed. Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku.
šľachta; servitori; 16. - 17. storočie; Zadunajsko [región];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: