DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 526 (1/3)
Národnostní otázka v Československu (po roce 1918). Opava, Slezský ústav ČSAV v Opavě 1989. 190 s.
    [Z obsahu]: GAJDOŠ, Marián: K výskumu vývoja maďarskej a ukrajinskej národnostnej menšiny, s. 59-62; JUROVÁ, Anna: Hospodársko-sociálne pomery na južnom Slovensku na začiatku 50. rokov, s. 79-87; VANAT, Ivan: K niektorým otázkam výskumu najnovších dejín Ukrajincov východného Slovenska (1918-1970), s. 88-92; KONEČNÝ, Stanislav: K riešeniu ukrajinskej otázky na Slovensku v rokoch 1948-1960, s. 93-100; VÝROST, Jozef: Etnické sebauvedomenie obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí SSR, s. 120-125; ROMAN, Michal: Podiel ukrajinskej literatúry na formovaní a upevňovaní ukrajinského národného vedomia Ukrajincov Československa, s. 130-135; NOVÁKOVÁ, Júlia: K niektorým otázkam záujmovo-umeleckej činnosti ukrajinských pracujúcich na Slovensku, s. 136-139; GABZDILOVÁ, Soňa: Začiatky výstavby maďarského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1948-1953, s. 170-173.
národnosti; Československo;

MFN 2005 (2/3)
Vanat, Ivan : Narysy novitnoji istoriji ukrajinciv Schidnoji Slovaččyny 1. 1918-1938. 2. vyd. Prešov, SPN 1990. 406 s.


MFN 25064 (3/3)
Vanat, Ivan : Volyns'ka akcija. Obmin naselenňam miž Čechoslovaččynoju i Raďanskym Sojuzom navesni 1947 roku. Prešov, Zväz Rusínov-Ukrajincov SR 2001. 250 s.
OHLASY: [anot.]: -M. B.-, HČ, 50, 2002, č. 2, s. 371-372.
presídlenie z Ukrajiny; Ukrajina;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: