DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5265 (1/3)
Slivka, Martin : Slovenské ľudové divadlo I. Genéza a vývoj hier. Br., Ústredná knižnica a Študijnoinformačné stredisko Vysokej školy múzických umení - Edičný referát 1992. 170 s. Vysokoškolská učebnica.


MFN 19572 (2/3)
Duchovný rozmer slovenského divadla a drámy. Zborník z vedeckej konferencie. [Zost.]: Mistrík, Miloš. Br., Kabinet divadla a filmu SAV - Ministerstvo kultúry SR 1999. 92 s.
    [Z obsahu]: SLIVKA, Martin: Stredovek a ľudové divadlo, s. 16-28; ČAVOJSKÝ, Ladislav: Betlehem a Golgota na našom javisku, s. 29-34; KOVÁČ, Mišo A.: Súčasné úsilia v kresťanskom divadle na Slovensku 1990-1999, s. 47-57.
divadlo; dráma;

MFN 22675 (3/3)
Slivka, Martin : Karol Plicka - básnik obrazu. Martin, Osveta 2000. 243 s.
OHLASY: [Rec.]: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 44-45, 2001-2002, s. 157-158;
Bohemika; umenie; fotografi umeleckí; Plicka Karol [1894-1987];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: