DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20548 (1/88)
Schvarc, Michal : Pohľad z druhej strany - účasť regimentu "Schill" v bojoch Slovenského národného povstania. Acta historica Neosoliensia 2, 1999, s. 126-132. Rés. nem. s. 133 Der Blick aus der anderen Seite - die Kampfgruppe SS Schill in den Kämpfen während des slowakische Nationalaufstand.
SNP; regiment Schill; vzťahy slovensko-nemecké;

MFN 22621 (2/88)
Schvarc, Michal : Diplomat dorozumenia Gustav Stresemann. Názorový vývin nemeckého politika. HR 11, 2000, č. 2, s. 14-16.
diplomati nemeckí; Stresemann Gustav [1878-1929];

MFN 26860 (3/88)
Schvarc, Michal : Chudoba pod kontrolou osvietenského štátu - výnos o zriaďovaní chudobincov z roku 1787. Acta historica Neosoliensia 5, 2002, s. 154-164. Rés. angl. s. 164 The poverty Under the Control of Enlightened State - Decree of Establishment of Poorhouses from 1787.
chudobince; 1787;

MFN 29139 (4/88)
Schvarc, Michal : Formácia Dirlewanger - jednotka trestancov. Formation Dirlewanger - eine Truppe von Sträflingen. Vojenská história 7, 2003, č. 4, s. 96-111.
Trestanci; Dirlewanger; formácia; Vojenstvo; Vojská nemecké; Dirlewanger Oskar [1895-];

MFN 29140 (5/88)
Schvarc, Michal : Politická činnosť Jozefa Steinhübla počas jeho pôsobenia v Sklenom 1935-1938. Acta historica Neosoliensia 6, 2003, s. 70-81. Rés. nem. s. 81 Politische Tätigkeit von Jozef Steinhübel während seiner Wirkung in Glaserhau 1935-1938. [Narodil sa 26.3.1902, v Nemeckom Pravne. Príslušník Karpatonemeckej strany na Slovensku. Národným súdom v Bratislave v marci 1946 odsúdený na trest smrti. Po dvoch rokoch omilostený na doživotné väzenie. Väznený v Ústí na Orave, Leopoldove. 5. júla 1955 odsun do Nemecka. Vo väzení strávil 10 rokov.]
Nemci, Slovensko; Karpatonemecká strana; Strany politické; strana karpatonemcká; 1935-1938; Sklené [okres Turčianske Teplice]; okres: Turčianske Teplice; Steinhübel Jozef [1902-];

MFN 29141 (6/88)
Schvarc, Michal : Zbrane SS. HR 14, 2003, č. 5, s. 30-32, fot.
SS; zbrane SS;

MFN 31385 (7/88)
Schvarc, Michal : Heimatschutz - medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej domobrany). In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3. Trnava, Katedra histórie FF UCM 2004, s. 301-325.
Vzťahy slovensko-nemecké; Vzťahy nemecko-slovenské; SNP; Slovenské národné povstanie; Heimatschutz; Domobrana nemecká;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3.)

MFN 31386 (8/88)
Schvarc, Michal : Politická agitácia a činnosť Karpatonemeckej strany v oblasti Hauerlandu na Slovensku v rokoch 1935-1938. Die politische Agitation und Tätigkeit der Karpathendeutschen Partei im Gebiet des Hauerlandes in der Slowakei 1935-1938. Political Agitation and the Activities of the Carpathian German Party around Hauerland in Slovakia in1935-1938. 52, 2004, č. 1, s. 87-118.
agitácia politická; strany poltické; Karpatonemecká strana; 1935-1938; Hauerland [región];

MFN 33444 (9/88)
Schvarc, Michal : Evakuácia nemeckého obyvateľstva z územia Slovenskej republiky v rokoch 1944-1945. The Evacuation of German Population from the Territory of the Slovak Republic between 1944 and 1945. Historický zborník 15, 2005, č. 1, s. 76-93. Rés. nem. s. 93 Die Evakuation der deutschen Bevölkerung aus dem Gebiet der Slowakischen Republik in Jahren 1944-1945.
Nemci, Slovensko; Vzťahy nemecko-slovenské; Vzťahy slovensko-nemecké; Vysídlenie; Migrácia; Evakuácia; 1944-1945;

MFN 33445 (10/88)
Schvarc, Michal : Organizácia spravodajskej činnosti nemeckej bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst - SD) na Slovensku od roku 1939 do vypuknutia SNP. Vojenská história 9, 2005, č. 1, s. 41-55. Rés. nem. s. 55 Die Organisation der Nachrichtenerstattung des deutschen Sicherheitsdienstes SD in der Slowakei von 1939 bis zum Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstand.
Vzťahy slovensko-nemecké; Vzťahy nemecko-slovenské; Sicherheitsdienst; Bezpečnosť nemecká; Spravodajská služba; 1939;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: