DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7617 (1/1)
Samsonowicz, Henryk : La région des Carpates - un carrefours de l'Europe. In: Urbs-provincia-orbis. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1993, s. 23-29.
Karpaty;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: