DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1124 (1/38)
Hromada, Jozef - Ruttkay, Matej : Celoštátne kolokvium "Mladí archeológovia o svojej práci". [Alšovice, 12.-14.3.1990] SlArch 38, 1990, č. 2, s. 456-457.
Alšovice [okres Jablonec nad Nisou]; okres: Jablonec nad Nisou;

MFN 1765 (2/38)
Ruttkay, Alexander - Ruttkay, Matej : Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom na Šimonovianskej ulici. (Kritériá aplikácie výsledkov pri pamiatkovej úprave objektu a jeho okolia.) In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 421-426. Rés. rus., nem.
Partizánske;

MFN 3287 (3/38)
Ruttkay, Matej : Dva objekty ludanickej skupiny v Sľažanoch. Študijné zvesti AÚ SAV 27, 1991, s. 115-127. [Sľažany časť Horné Sľažany, okres Nitra.] Rés. nem.
Sľažany [okres Nitra]; Horné Sľažany [okres Nitra]; okres: Nitra;

MFN 3288 (4/38)
Ruttkay, Matej : Výskum hradu v Topoľčiankach. ArchHist 16, 1991, s. 255-267. Rés. nem.
Topoľčianky;

MFN 5198 (5/38)
Ruttkay, Matej - Cheben, Ivan : Včasnostredoveké sídlisko a pohrebisko v Bíni. SlArch 40, 1992, č. 1, s. 109-134. [Okres Nové Zámky.] Rés. nem.
Bíňa [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky;

MFN 5199 (6/38)
Ruttkay, Matej : Prehľad výsledkov archeologického bádania stredovekých dedinských sídlisk na západnom Slovensku. SlŠt 1992 [vyd.1993], č. 2, s. 176-184. Rés. nem.
Slovensko západné;

MFN 5200 (7/38)
Ruttkay, Matej : Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. ArchHist 17, 1992, s. 253-262. Rés. nem.


MFN 7598 (8/38)
Ruttkay, Matej : Vývoj stredovekého osídlenia na území Horného Požitavia. SlArch 41, 1993, č. 2, s. 353-365. Rés. nem.
Požitavie;

MFN 7599 (9/38)
Ruttkay, Matej : Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. ArchHist 18, 1993, s. 277-288. Rés. nem.
Slovensko juhozápadné;

MFN 8438 (10/38)
Cheben, Ivan - Ruttkayová, Jaroslava - Ruttkay, Matej : Výskumy na trase ropovodu vo Veľkom Cetíne. Študijné zvesti AÚ SAV 30, 1994, s. 177-241. Rés. nem.
Veľký Cetín [okres Nitra]; okres: Nitra;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: