DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3412 (1/24)
Šalkovský, Peter - Roth, Peter : Výsledky zisťovacieho výskumu v Hontianskych Moravciach. Študijné zvesti AÚ SAV 27, 1991, s. 93-113. Rés. angl.
Hontianske Moravce;

MFN 4309 (2/24)
Hunka, Ján - Roth, Peter : Nový nález poľských mincí z Plavnice. SlNum 12, 1992, s. 177-178. [Okres Stará Ľubovňa.]
Plavnica [okres Stará Ľubovňa]; okres: Stará Ľubovňa;

MFN 5183 (3/24)
Roth, Peter : Ľubovniansky hrad. Osud 37 000 kôp českých grošov. KrSl 69, 1992, č. 3-4, s. 8-12. [Stará Ľubovňa]
Stará Ľubovňa; Stará Ľubovňa [hrad];

MFN 5184 (4/24)
Roth, Peter : Strážca severnej hranice. KrSl 69, 1992, č. 3-4, s. 14. [Plavečský hrad]
Plaveč [hrad, okres Stará Ľubovňa]; okres: Stará Ľubovňa;

MFN 7583 (5/24)
Roth, Peter - Česla, Jozef : Stará Ľubovňa - perla severného Spiša. Košice, Agentúra Vizual pre Mesto Stará Ľubovňa 1993. 142 s.
Spiš; Stará Ľubovňa;

MFN 9912 (6/24)
Roth, Peter : Doterajšie výsledky archeologického výskumu v okrese Stará Ľubovňa. HistCarp 23-24, 1992-1993 [vyd.1994], s. 87-108. Rés. nem.
Stará Ľubovňa [okres];

MFN 9913 (7/24)
Roth, Peter : Výsledky prieskumu v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1990-1991. Študijné zvesti AÚ SAV 30, 1994, s. 247-268. Rés. nem.
Stará Ľubovňa;

MFN 12133 (8/24)
Roth, Peter : Metalurgia železa v dobe laténskej a rímskej na Spiši. [Eisenmetalurgie in der Latene- und Römischen Zeit.] In: Študijné zvesti AÚ SAV 31 - Archeometalurgia železa v oblasti Karpát, 1995, s. 105-121. Rés. nem., s. 121-122.
Spiš;

MFN 12134 (9/24)
Roth, Peter : Výsledky archeologického výskumu a prieskumu v okrese Stará Ľubovňa. In: Spiš v kontinuite času. Prešov-Bratislava-Wien, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach - Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien 1995, s. 36-40. Rés. nem.
Stará Ľubovňa [okres];

MFN 14314 (10/24)
Roth, Peter : Výsledky prieskumu v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1992-1994. Študijné zvesti AÚ SAV 32, 1996, s. 61-80. Rés. nem., s. 80-81 Ergebnisse der Geländeerkundung im Bezirk Stará Ľubovňa in den Jahren 1992-1994.
Stará Ľubovňa [okres];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: